Προσωπικά δεδομένα

 

Προσωπικά δεδομένα

 

Προσωπικά δεδομένα. Για τις μεταξύ μας συνδιαλλαγές,  θα χρειαστούμε από την πλευρά σας κάποια προσωπικά δεδομένα.  Διεύθυνση κατοικίας για αποστολή εμπορευμάτων, τηλέφωνο κλπ.
Η επιχείρηση μας δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των στοιχείων που έχετε καταχωρήσει.
Με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλύψουμε, δημοσιοποιήσουμε, ανταλλάξουμε τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε.
Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά σας στοιχεία και δεδομένα, όταν κάτι τέτοιο επιβληθεί από δημόσια αρχή, δικαστήριο κ.α. 

Τα προσωπικά σας αυτά δεδομένα δεν θα τα διατηρήσουμε για χρονικό διάστημα περισσότερο των 6 μηνών στο σύστημα μας