Προσωπικά δεδομένα απόρρητο συναλλαγών ασφάλεια ιστότοπου

Προσωπικά δεδομένα για τις μεταξύ μας συνδιαλλαγές. Στην περίπτωση αποστολής υφάσματων χρειαζόμαστε κάποια δικά σας στοιχεία.  Στοιχεία όπως την διεύθυνσή σας για την αποστολή των υφασμάτων, το τηλέφωνο τον Τ.Κ κλπ. Εμείς με την σειρά μας τα στοιχεία αυτά τα χρησιμοποιούμε μόνο για την αποστολή των εμπορευμάτων. Με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλύψουμε, δημοσιοποιήσουμε, τις πληροφορίες που έχουμε στην διάθεσή μας με κανέναν και για οποιονδήποτε λόγο.
Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να δημοσιοποιήσουμε τα στοιχεία και δεδομένα σας. Και αυτό θα το επιτρέψουμε μόνο όταν και αν μας το ζητήσει κάποια από δημόσια αρχή, δικαστήριο κ.α. 

Τα προσωπικά σας αυτά στοιχεία θα διατηρήσουμε στον υπολογιστή μας μόνο για όσο χρονικό διάστημα ορίζει ο νόμος. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα τα στοιχεία σας θα τα διαγράψουμε. Εσείς φυσικά πάντοτε έχετε το δικαίωμα να ξέρετε πιά από τα στοιχεία έχουμε φυλάξει.

Περισσότερα στοιχεία για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να διαβάσετε και εδώ